Lig uit Lig – ‘n Sonpaneelbybel

Die meerderheid van mense op aarde het nie toegang tot die Woord van God nie!

Ja, die Bybel is miskien in hulle taal vertaal, maar hulle kan nie lees nie!

‘n Vrou in ‘n onbereikte volksgroep het 40% van haar straat-verkoop-inkomste gebruik om iemand te huur om daagliks vir haar die Bybel voor te lees.

Nadat sendelinge vir haar ‘n Klankbybel met ‘n sonpaneel gegee het, het sy dit begin gebruik onder bure en verbygangers wat by haar kom koop het. Sy het luistergroepe begin en letterlik honderde mense beïnvloed. So het ‘n eenvoudige vrou ‘n dissipelmaker geword. Faith Comes By Hearing.

 

Lyding as gevolg van oorlog, droogte en hongersnood het ‘n ongekende vloedgolf van vlugtelinge veroorsaak veral van Sirië en Irak maar ook in Afrika, waarvan ons die effek ook hier in Suid Afrika beleef.

 

In die afgelope jaar kon ons 140 kerkleiers in Libanon, Jordanie, Turkye en Egipte toerus met 1300 Klankbybels en hoe om hierdie kosbare hulpmiddels onder die vlugtelinge te versprei en om luistergroepe te begin. Ook hier in Suid Afrika kon ons meer as 50 mense hierin oplei.

Syrian Widow Refugee