Hoe sal hulle hoor?

Wie sal gaan?

Wie sal ons stuur?

Geskiedenis

Na 25 jaar van wêreldsending was Mnr. Francis Grim, die stigter van SAAWE, diep belas met die miljoene wat nog nie met die Evangelie bereik is nie. Suid-Afrikaners moes uitgedaag word om alles in hulle vermoë te doen om in hierdie behoefte te voorsien.

Gedurende 1976 het Mnr. Grim hierdie uitdaging op skrif gestel in die boekie “’n Ideologie vir Suid-Afrika” waarvan ‘n kwart miljoen kopieë in Afrikaans en Engels gedruk is. Verdere uitgawes, insluitende een in Zoeloe, het hierdie getal tot ‘n half miljoen opgestoot. Hierdie boekie het die visie van wêreldevangelisasie onder die Christen bevolking van Suid-Afrika gesaai en op 18 November 1976 is ‘n nuwe organisasie, SAAWE, gestig om in ‘n lang-gevoelde behoefte te voorsien.