Omtrent 40% van die mense het nog nie gehoor dat Jesus hulle lief het nie.

Joshua Project.net

Gebed

SAAWE moedig Christene aan om te bid vir die redding van die mins geëvangeliseerde volke. Ons doen dit deur: