Hoe sal hulle hoor?

Wie sal gaan?

Wie sal ons stuur?

Gebed

SAAWE moedig Christene aan om te bid vir die redding van die mins geëvangeliseerde volke. Ons doen dit deur: