fbb  twb

Bevorder Dissipelmaak Bewegings

Jesus het ons leer bid: 5 "laat U Koninkryk kom." Ons wil God se Koninkryk sien groei. 'n Koninkryk bestaan uit burgers. Wat nodig is, is dat massas mense in beweging kom om dissipels van Jesus te maak. So 'n dissipelmaakbeweging is VERAL nodig in die mins ge-evangeliseerde volke, waar jy byvoorbeeld vind dat minstens 98% van die volk nog nie die Waarheid oor Jesus hoor nie.

Daar is sendelinge wat gehoor het van die 80 miljoen onge-evangeliseerde Bhojpuri's in Indië. Hulle het 'n paar dissipels onder die volksgroep gemaak. Ses van dié dissipels is binne 18 maande vermoor omdat hulle in Jesus geglo het. Mense het gesê Bhojpuri's kan nie Christene word nie. Toe het die sendelinge gebid en mense gevra om ook te bid dat God hulle een Bhojpuri gemeente sal gee. Agtien jaar later was daar nie net 'n Bhojpuri gemeente nie maar tagtigduisend gemeentes deur Bhojpuri Christene geplant en deur Bhojpuri Christene gelei!

Die dramatiese avontuur van hoe dit gebeur het, is meesterlik deur die leier van hierdie sendelinge beskryf in "David & Paul Watson: Contagious Disciple Making." Hierdie boek bevat talle riglyne wat jy en ek nodig het om 'n dissipelmaak beweging onder 'n volk te bevorder.  Dis gebaseer op Jesus se woorde en dade.

Jy kan die boek in Kindle e-formaat koop en dadelik aflaai of die papierboek deur die pos bestel en deur die pos ontvang. Beide by www.amazon.com.

5 Matteus 6:10

Maak dissipels

"Jesus leer ons, 1 die groot gebod is dat jy die Here jou God met jou hele hart moet liefhê en jou naaste soos jouself.

Dan herinner Hy ons 2: "As julle My liefhet, sal julle My opdragte uitvoer."

Waar die Here Jesus 3 sê dat die dissipels na al die nasies moet gaan en die mense Sy dissipels maak, beteken Sy Opdrag:  DISSIPELS MAAK DISSIPELS.

As jy en ek dus kies om Jesus se dissipel te wees, neem ons op ons die taak om dissipels te maak, want dissipels maak dissipels.

Dit het twee kante: Die enkeling en die massa.

Aan die kant van die enkeling beteken dit jy ontmoet byvoorbeeld iemand wat gereed is om Jesus te ontdek en te gehoorsaam. Jy maak van hom of haar 'n dissipel.

Aan die kant van die massa wil ons sien dat baie mense dissipels van Jesus word.  Jy beplan dus jou pad met die einddoel om 'n dissipelmaakbeweging in 'n volksgroep te sien posvat.

1 Matteus 22:37 en 39

2 Johannes 14:15

3 Mat 28:18-20

Jy en ek moet 4 altyd gereed wees om 'n antwoord te gee aan elkeen wat van ons 'n verduideliking eis van die hoop wat in ons lewe. Maar ons moet dit doen met beskeidenheid en met eerbied vir God.

Dit sluit in dat iemand oor jou pad kom wat geestelik honger is en met jou daaroor wil praat, en vir jou die deur na sy of haar gesin of vriendekring sal oopmaak. Dis ook iemand wat alles wat hy of sy oor Jesus ontdek, vir ander sal meedeel. Dan moet ons wakker wees en kontak hou en ontwikkel met so 'n persoon, want so iemand is óf reeds 'n dissipel van Jesus of is gereed om een te word.

Die hele proses om dissipels te maak, moet gedra word deur gebed.

Die pad deur die Dissipelmaakproses word meesterlik uitgestippel onder andere in www.dota.net en jy kan dit self gratis leer gebruik.

En daar is geen krag in pogings sonder gebed nie.

4 1 Petrus 3:15 en 16