fbb  twb

Bid

SAAWE moedig Christene aan om te bid vir die redding van die mins geëvangeliseerde volke.

Ons doen dit deur:

- BIDKOEPONS oor lande/volke aan gemeentes en indiwidue beskikbaar te stel

 

- Saam te werk met ander instansies wat op gebed vir die wêreld fokus soos Ethné to EthnéJoshua Project en Jerigo Mure.
- Mense aan te moedig om op gebedsreise na mins geëvangeliseerde volke te gaan.  Skakel ook met Masedonië Projek en Jerigo Mure.
- Mense aan te moedig om te bid vir die vervolgde Kerk – kry inligting by Geopende DeureVoice of the MartyrsInContext, ens.
- GEBEDSKAMPE van tyd tot tyd te reël waar gebid word vir die wêreld.

Gebedskalenders