fbb  twb

Welkom by SAAWE

Hierdie SAAWE webwerf kan jou help om iemand 'n dissipel van Jesus te maak en om 'n dissipelmaak beweging onder 'n volk te bevorder. 'n Dissipelmaak beweging kan lei tot 'n Kerkplantingsbeweging.

'n Dissipel van Jesus is iemand wat honger is om van Jesus te leer en wat onderneem om alles wat hy of sy oor Jesus in die Bybel ontdek, gehoorsaam toe te pas, wat dit ook al mag kos. Hy en sy maak self ook dissipels.

'n Mens kan sê 'n Kerkplantingsbeweging is wanneer daar in 'n volksgroep 'n honderd nuwe gesonde gemeentes in drie jaar deur lede van daardie volk geplant en gelei word, en dié gemeentes is vier generasies diep.